Monday, March 30, 2009

Pahang-Selangor Raw Water Transfer Project

Malaysia was attacked by Japan during World War II. 68 years later, why our country still kowtow to Japanese bank?


Video recording of Parliament session on 26.2.2009

The reply: "Kementerian Tenaga Air Telekomunikasi ingin menjelaskan bahawa Kerajaan sentiasa memastikan segala proses perolehan yang dilaksanakan bagi projek Penyaluran Air Mentah Pahang-Selangor dibuat secara telus dan berintegriti. Untuk itu, segala proses perolehan yang dijalankan adalah mengikut tatacara dan kaedah perolehan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan pada masa yang sama juga perlu mematuhi garis panduan Japan International Cooperation Agency (JICA) Official Development Assistant (ODA) Loans. Sehubungan dengan itu, sebarang keputusan berkaitan pemberian kontrak dalam projek ini telah melalui dua proses kelulusan iaitu diluluskan oleh Kementerian Kewangan dan mendapat persetujuan (concurrence) daripada pihak JICA."

Lim Lip Eng

No comments: